**ورود** **ثبت نام**

**ورود به حساب کاربری**

**نام کاربری ***
**رمز ورود ***
**مرا بخاطر داشته باش**

**ایجاد حساب کاربری**

**گزینه های * دار الزامی می باشند.**
**نام ***
**نام کاربری ***
**رمز ورود ***
**تائیدیه رمز ورود ***
**نشانی پست الکترونیک ***
**تائیدیه نشانی پست الکترونیک ***
**کد امنیتی ***
**Reload Captcha**

 1- مسئول آزمايشگاه مدار و الكترونيك، دانشگاه صنعتی اميركبير، تهران، ايران (1366- 1364)

2- طراحی و اداره آزمايشگاه آلتراسوند، ميلتن، كانادا (1377- 1374)

3- دارنده حلقه آهنين از انجمن مهندسين كانادا، مهندس خبره.

4- مجری و مدير پروژه ”طراحی و ساخت سیستم شبیه سازی اولترا سوند با نگرش موجی برای تشخیصهای پزشکی“، تهران، وزارت صنايع (1385- 1377)

5- مجری و مدير پروژه ”تدوين استاندارد تجهيزات و لوازم مهندسی پزشكی“، تهران، مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران( 1378)

6- مدير پروژه ”طراحی نرم‌افزار تحليل و آناليز سيستمهای اپتيكی“، تهران، وزارت ‌صنايع (1378)

7- مجری و مدير پروژه ”شناسايی رشته‌های جديد آموزشی بر اساس فنآوريهای نوين“، اداره كل آموزش فنی و حرفه‌ای استان تهران( 1380- 1379)

8- مجری و مدير پروژه ”بررسی چگونگی همگام نمودن دوره‌های آموزشی با فنآوری نوين هر رشته“، اداره كل آموزش فنی و حرفه‌ای استان تهران (1380- 1379)

9- دبير و رئيس كميته علمی ”اولين همايش فنآوری الكترونيك و پليس“، تهران، دانشگاه علوم انتظامی ‌(ارديبهشت 1383)

10- دبير و رئيس كميته علمی ”دومین همايش فناوری اطلاعات و ارتباطات“، تهران، سازمان بسیج مهندسین ‌(بهمن 1385)

11- مجری و مدير پروژه ” بررسی تعادل کمیت وکیفیت بسیجیان فعال“، پزوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج (مرکز مطالعات ارتش بیست میلیونی)، ( 1388)

**اشکال یابی جوملا**

**جلسه**

**اطلاعات مشخصات**

**حافظه استفاده شده**

**پرس و جو پایگاه داده**

**ایرادات بارگذاری در فایل زبان**

**فایل زبان آپلود شده**

**رشته ترجمه نشده**